Jak vzniká návrh zahrady?

Prvořadým úkolem zahradního architekta je spokojenost Vás, majitelů zahrady. Zahradní architekt při návrhu bere v potaz mnoho dílčích požadavků - jen jejich správným vyvážením vznikne zahrada, se kterou budou její majitelé spokojeni. Z nejdůležitějších kriterií jsme vybrali několik na ukázku:

 • Požadavky na funkční a prostorové uspořádání zahrady:
  • využití zahrady pro děti, sportovní vyžití;
  • návaznost na obytné prostory, terasy;
  • omezení pohledů do zahrady zvenčí;
  • začlenění užitkové části zahrady.
 • Estetické působení:
  • barevná a tvarová kompozice;
  • vzhled zahrady v jednotlivých ročních obdobích;
  • vzhled zahrady po vzrůstu rostlin.
 • Zapojení zahrady do okolní krajiny:
  • ohled na okolní architekturu;
  • orientace pozemku dle světových stran;
  • svažitost pozemku.
 • Požadavky majitelů na údržbu.
 • Další specifické požadavky a funkce:
  • ohled na alergiky;
  • ochrana před hlukem.
 • Volba rostlin s ohledem na klimatické a světelné podmínky, kvalitu půdy, vláhu.
 • Finanční možnosti majitelů.