Realizace zahrad

Postaráme se o odborné vybudování zahrady dle architektonického návrhu, zajistíme dílčí úpravy zahrady, výsadbu, dovezeme potřebný materiál. Ukázky našich prací můžete zhlédnout ve fotogalerii.

Výběr rostlin

Vybereme rostliny dle základních kriterií:

  • Výška, tvar, barva a další vlastnosti rostliny.
  • Požadavky rostliny na světlo, vláhu, polohu.
  • Kvalita a typ půdy na zahradě.

Dodání materiálu

Fotografie: auto - dovoz materiálu

Veškerý materiál Vám přivezeme až na zahradu:

  • Rostlinný materiál (rostliny, dřeviny a stromky - veškeré druhy).
  • Zahradní doplňky.
  • Zahradní substráty.

    Zajistíme substrát se správným složením pro dané rostliny.

Výsadba a povýsadbová péče o rostliny

Fotografie: výsadba rostlin

Odborná výsadba rostlin, správná zálivka, kotvení rostlin, mulčování (zakůrování).

Zakládání a obnova trávníků

Volba vhodné travní směsi, pokládání travních koberců, péče o trávník.

Vodní plochy, skalky

Fotografie: jezírko, skalka

Zahradní jezírka, bahniště, skalky - návrh, realizace a osázení vhodnými rostlinami.

A další...

  • Dlažby, zahradní osvětlení.
  • Výsadba okenních truhlíků a mobilních nádob.