Údržba zahrad

Odborně provedená údržba zeleně pomůže udržet Vaši zahradu ve výborném stavu léta, krom odborných prací zajistíme i běžnou údržbu zahrady (např. hrabání listí).

Péče o trávníkové plochy

Vyhrabávání stařiny, hnojení trávníku, provzdušnění, sekání trávníku, hubení dvouděložných plevelů, zalévání.

Boj proti plevelu a škůdcům

Pletí, chemické postřiky (herbicidy, pesticidy), ekologický boj proti škůdcům šetrnými - přírodními metodami.

Prořezání stromů a keřů

Ŕez mladých a vzrostlých stromů: výchovný, zdravotní, redukční, bezpečnostní, tvarovací řez, průklest, prosvětlení, zmlazení.
Ošetření poraněných kmenů.

Rizikové kácení a ošetření stromů ve výškách stromolezeckou technikou

Zajištění korun stromů proti rozlomení - vázání větví.
Rizikové kácení stromů ve ztížených podmínkách - stromolezecká technika.